Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Ražots Latvijā!

Sastāvu „CC ROAD” izmanto grants ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piemājas ceļu un būvobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei. Sastāvu „ CC ROAD” var izmantot grants ceļiem, kuru virsējā slāņa granulametriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm . Var apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

APRAKSTS

SERTIFIKĀTS

VIDEO

DDL

  • CC Road

Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Ražots Latvijā!