Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Ražots Latvijā!

Sastāvu „DUSTOFF" izmanto grants ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piemājas ceļu un būvobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei. Sastāvu „DUSTOFF" var izmantot grants ceļiem, kuru virsējā slāņa granulametriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm . Var apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

SERTIFIKĀTS

VIDEO

DDL

 

  • DUSTOFF

Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Ražots Latvijā!