SIA „Vincents Polyline” 2016.gada 28.aprīlī ir noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru līgumu ar Nr SKV-L-2016/158 par atbalsta sniegšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, šī līguma ietvaros SIA „Vincents Polyline” plāno piedalīties  starptautiskās izstādēs.

Jaunumi