Effective and environmentally friendly solution against the winter weather "ICE BREAKER"

The cold season is coming, bringing the need to fight against snow and ice. This requires a product that is effective against ice and snow at extremely low temperatures. Therefore, we bring you our innovative product ICE BREAKER, which is a mixture of calcium chloride and quartz sand. The use of a snow and ice melting product must be both effective and relatively friendly and gentle to the environment - trees, green areas, cars, and pets. Calcium chloride (CaCl2), which melts ice and snow at temperatures as low as -25 °C, is recognised as the most effective anti-icing agent in the world.
sablīvēšanai un slīdes samazināšanai uz slidenām un apledojušām virsmām. Var lietot uz ietvēm un
brauktuvēm (uz asfalta vai bruģa). Šis produkts ir īpaši efektīvs pret ledu un sniegu zemās temperatūrās
(– 25 °C) “ICE BREAKER” ir saudzīgs pret apkārtējo vidi – kokiem, apstādījumiem, automašīnām un
mājdzīvniekiem.

Vairāk par produktu >>

Ask us a question

If you have any questions about Vincents Polyline products, our experts will gladly answer