Vincents Polyline - С гордостью сделано в Латвии!

CC Road – средство для удаления пыли с гравийных дорог.

Sastāvu „CC ROAD” izmanto grants ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piemājas ceļu un būvobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei. Sastāvu „ CC ROAD” var izmantot grants ceļiem, kuru virsējā slāņa granulametriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm . Var apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus.

ЗАДАЙТЕ НАМ ВОПРОС

Если у вас есть вопросы о продуктах „Vincents Polyline“, спросите наших экспертов